سام و سامک

سام و سامک

یکی از دلایلی که من تن‌تن یا آستریکس را الگو قرار نمی‌دهم این است که پنل‌بندی ندارند و مثل یک استوری برد جلو می‌روند. باید، بر اساس اوج و فرود اتفاق‌ها، پنل‌ها را بزرگ و کوچک کرد یا به زیر صفحه یا روی باقی پنل‌ها آورد. یا حتی پنلی را بدون فریم یا تمام صفحه طراحی کرد؛ حتی مثلاً بیرون زدن یا نزدن یک بالون از کادر پنل‌ها حتماً باید دلیل داشته باشد.