رده بندی

رتبه نام اثر بیشترین امتیاز تعداد رای
1 رستم در هفت‌خوان ۱ 4.5 |
2;
2 حمله به اچ ۳ 4.5 |
2;
3 کتاب کمیک، تاریخچه کتاب کمیک در جهان 4.5 |
4;
4 هنر کمیک ۱ 4.5 |
4;
5 نبرد بستان 4.5 |
2;
6 زال و رودابه 4.5 |
2;
7 رستم در هفت خوان ۳ 4.3 |
4;
8 زال و سیمرغ 4 |
2;
9 عطش شهادت 4 |
2;
10 فنون تصویرسازی و خلق جذابیت در کمیک 4 |
2;
11 رستم در هفت خوان ۲ 4 |
2;
12 ملیکا مام خورشید عدالت 4 |
4;
13 نرم مثل جوجه تیغی 3.7 |
6;
14 کمیک ها مانگاها و رمان های مصور (تاریخ روایت های مصور) 3.5 |
2;
15 بر بال سرنوشت 3.5 |
2;
16 شکارچی شیر 3.5 |
2;
17 هنرمندان جوان مانگا طراحی می کنند 3.5 |
2;
18 انتخاب پیامبر 3.5 |
2;
19 گرگ سفید 3.5 |
2;
20 تاریخچه تحلیلی کمیک استریپ 3.3 |
3;
21 چگونه کمیک استریپ بسازیم 3 |
2;
22 جمشید، طلوع 3 |
2;
23 ماجرای بیستون 3 |
2;
24 سرداران نامی ایران: طاهر ذوالیمینین سرداری با دو شمشیر 3 |
2;
25 سرداران نامی ایران: آریو برزن دلاور پارس 3 |
2;
26 تماشای یک رویا 3 |
2;
27 جنگ نفت کش ها 2.5 |
2;
28 از قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل۱ 2 |
2;
29 سرداران نامی ایران: بهرام چوبین دلاوری از سرزمین ری 2 |
2;
30 سرداران نامی ایران: سورنا سردار خستگی ناپذیر 2 |
2;
31 دزدان زباله در شهر 2 |
2;
32 داستان های مولوی 2 |
2;
33 حکایت ملانصرالدین ۲ 2 |
2;
34 طراحی کمیک و کارتون 1.5 |
2;
35 غدیر، عاشورا، انتظار 1 |
2;
36 ماجراهای ملانصرالدین 1 |
2;
37 شهر هرت 1 |
2;
38 من گوساله ام 1 |
2;
39 اردشیر، پیکار با جامه خوار 1 |
2;
رتبه نام اثر بیشترین امتیاز تعداد رای
1 جدید 3.3 |
3;
2 خط و رنگ 3 |
2;
3 عصر مصور 2 |
2;
رتبه نام اثر بیشترین امتیاز تعداد رای
1 اثر شماره ۱ – مسابقه دوم (میثم برزا) 4.8 |
6;
2 اثر شماره ۹ – مسابقه اول (مهدی همایونفر) 4.8 |
6;
3 اثر شماره ۱ – مسابقه اول (حمید سهرابی) 4.8 |
4;
4 اثر شماره ۴ – مسابقه اول (سام سلماسی) 4.5 |
2;
5 اثر شماره ۴ – مسابقه دوم (ظهیرالدین آقاخانی) 4.3 |
3;
6 اثر شماره ۷ – مسابقه دوم (حسین سلوکی) 4.3 |
3;
7 اثر شماره ۷ – مسابقه اول (محمد صالحی) 4.3 |
4;
8 اثر شماره ۱۰ – مسابقه اول (مهیار چاره‌جو) 4 |
2;
9 اثر شماره ۶– مسابقه اول (بهنام بلالی) 3.7 |
3;
10 اثر شماره ۲ – مسابقه اول (علیرضا اسدی) 3.5 |
4;
11 اثر شماره ۳ – مسابقه دوم (سید تقی رضایی) 3.5 |
2;
12 اثر شماره ۲ – مسابقه دوم (رضا عربستانی‌نو) 3.5 |
2;
13 اثر شماره ۵ – مسابقه دوم (مازیار سجک) 2 |
2;