دیزاتن: رنسانس کمیک در ایران

دیزاتن: رنسانس کمیک در ایران

محمد مسعودی، دبیر نخستین رویداد توسعۀ محصول هنری و ماراتن طراحی کمیک دیزاتن، با اشاره به اینکه در تولید آثار کمیکی به نسلی نو نیاز داریم که توانایی‌های خود را باور داشته باشند و یقین داشته باشند که می‌توانند کارهایی جدید انجام دهند، اذعان داشت: